انجمن و NGO

  • انجمن و NGO

انجمن و NGO

انجمن و NGO

انجمن و NGO

سازمانهای مردم نهاد (سازمانهای غیردولتی (NGOs ) ، طیف وسیعی از موسسات ، تشکل ها، انجمن ها و بطور کلی بخشی از نهادهای مدنی غیردولتی را در بر می گیرد که توسط مردم شکل گرفته و با مشارکت و همکاری مردم فعالیت می کنند. امروزه انواع مختلفی از NGO یا سازمان غیردولتی، در موضوعات متنوع از سطح محلی گرفته تا سطح ملی و بین المللی در اقصی نقاط دنیا فعالیت می نمایند و تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است. با توجه به تنوع تعاریف، اگر خواسته باشیم سازمانهای مردم نهاد را تعریف کنیم می توانیم آنها را سازمانهایی با ویژگیهای زیر بدانیم: عضویت در آنها داوطلبانه و اختیاری است. تعیین اهداف در آنها بر اساس مشورت و همفکری میان اعضا صورت می گیرد. اعضای آنها روابطی افقی و مبتنی بر برابری حقوق با یکدیگر دارند. آنها کمترین وابستگی را به نهادهای صاحب و اعمال کننده قدرت سیاسی در جامعه یعنی دولت دارند. آنها برای کسب سود و منفعت فعالیت نمی کنند، بلکه اهدافی غیر انتفاعی مانند کمک به فقرا، آموزش، توجه به محیط زیست و بهداشت و ایجاد ائتلاف میان گروههای کوچک مردم دارند.

انجمن و NGO