تامین مالی جمعی

  • تامین مالی جمعی با همدیگه

تامین مالی در شبکه‌ی همدیگه

تامین مالی

تامین مالی در همدیگه و اعتبارات

هنگامی که یکی از اعضای همدیگه درخواست تامین اعتبار برای خرید خود را ثبت میکند، شبکه پس از اعتبارسنجی و تایید این درخواست نیازمند جذب نقدینگی جهت پرکردن فاصله بین خرید کاربر و پرداخت اقساط آن خواهد بود. اینجاست که سرمایه گذاران متعدد وارد شده و با به اشتراک گذاردن منابع مالی خود با خریداران، از منافع افزوده آن در آینده بهره مند میگردند.

تامین مالی در همدیگه و اعتبارات

تامین مالی چیست؟

تامین مالی جمعی یک همیاری اجتماعی و سرمایه‌گذاری اقتصادی است. با این روش، سرمایه‌های خرد و کلان افراد متعدد می‌توانند در کنار همدیگه تبدیل به پشتوانه‌ای شوند برای به حقیقت پیوستن یک ایده‌ی اقتصادی، یک محصول جدید، یک خدمت‌رسانی تازه، یک حرکت فرهنگی-اجتماعی یا هر موضوع دیگری که برای به وقوع پیوستن به همیاری همدیگه نیازمند است.

تامین مالی چیست؟

چرا تامین مالی به صورت جمعی متفاوت است؟

تامین مالی به صورت جمعی اساسا در نقطه مقابل امور مالی کسب و کار قرار دارد. که به صورت سنتی، شما سعی در جمع آوری سرمایه برای شروع یک کسب و کار یا راه اندازی یک خط محصول جدید می نمایید،در حالت معمول می بایست طرح کسب و کار، تحقیقات بازار و نمونه های اولیه خود را تهیه و ارائه نمایید و سپس ایده خود را برابر افراد یا موسسات سرمایه گذار معرفی کنید.

این منابع تامین مالی عموما بانک ها، سرمایه گذاران و شرکتهای سرمایه گذاری، تنها گزینه های پیش روی شما برای تامین سرمایه هستند. این روش جذب سرمایه به عنوان یک قیف عمل نموده، که شما و ایده تان در دهانه گشاد قیف و مخاطبان سرمایه گذارتان در دهانه باریک قیف قرار دارند. که عدم توجه به سرمایه گذار یا شرکت درست و مناسب در زمان درست باعث هدر رفت وقت و پول شما می گردد.

یک پلتفرم تامین مالی به صورت جمعی با در اختیار شما قرار دادن پلتفرمی برای ایجاد، نمایش، و اشتراک منابع مورد نیازتان، مدل سنتی را تسهیل می نماید. به صورت سنتی، شما زمان زیادی برای سرمایه گذاران بالقوه و زمان و هزینه زیادی برای یافتن آن ها صرف می نمایید. با تامین مالی به صورت جمعی، فرصت بیشتری برای مواجهه با سرمایه گذاران و علاقه مند خواهید داشت و پیدا کردن سرمایه گذار تسهیل می گردد.