سرمایه‌گذاری با همدیگه

  • صندوق سرمایه‌گذاری مشترک همدیگه

سرمایه‌گذاری مشترک و کسب درآمد در شبکه‌ی همدیگه

سرمایه گذاری

تاسیس صندوق همدیگه

صندوق سرمایه‌گذاری همدیگه در تابستان 1398 و در پی گسترش فعالیت شبکه همدیگه با دریافت مجوز از انجمن شرکتهای مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرحها فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت شبکه‌ی همدیگه و هسته‌ی مالی شرکت شهر نوین انجام می‌شود و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سرمایه‌های پذیرفته شده توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری همدیگه صورت می‌گیرد و سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می‌کنند.

تاسیس صندوق همدیگه

صندوق سرمایه‌گذاری همدیگه

هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری همدیگه، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به امکانات این شبکه تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد; اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و پیشنهادات بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع و بطور همزمان نیز فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

صندوق سرمایه‌گذاری همدیگه