عضویت عادی همدیگه (یک‌سال)

معرفی و ویژگی‌ها

مشاوره حضوری-غیرحضوری
نظارت مستقیم وکیل
عقد قرارداد با کارشناس

قیمت مصرف‌کننده
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
خدمات اشتراک عادی شامل: 1. مشاوره حضوری-غیرحضوری 2. نظارت مستقیم وکیل 3. عقد قرارداد با کارشناس است.