عضویت تجاری همدیگه (یک‌سال)

معرفی و ویژگی‌ها

مشاوره حضوری-غیرحضوری
نظارت مستقیم وکیل
عقد قرارداد با کارشناس
حضور کارشناس ویژه همدیگه

قیمت مصرف‌کننده
۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
خدمات عضویت تجاری شامل 1.مشاوره حضوری-غیرحضوری 2. نظارت مستقیم وکیل 3. عقد قرارداد با کارشناس 4. حضور کارشناس ویژه همدیگه است.