عضویت VIP همدیگه (یک‌سال)

معرفی و ویژگی‌ها

مشاوره حضوری-غیرحضوری
نظارت مستقیم وکیل
عقد قرارداد با کارشناس
حضور کارشناس ویژه همدیگه
حضور وکلای ویژه همدیگه

قیمت مصرف‌کننده
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
خدمات عضویت VIP شامل 1.مشاوره حضوری-غیرحضوری 2. نظارت مستقیم وکیل 3. عقد قرارداد با کارشناس 4. حضور کارشناس ویژه همدیگه 5. حضور وکلای ویژه همدیگه است.