عضویت VIP همدیگه (یک‌سال)

معرفی و ویژگی‌ها

مشاوره حضوری-غیرحضوری
نظارت مستقیم وکیل
عقد قرارداد با کارشناس
حضور کارشناس ویژه همدیگه
حضور وکلای ویژه همدیگه

قیمت مصرف‌کننده
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال