agency banner image

امکانات همدیگه

فروشگاه آنلاین

این فروشگاه در قالب یک وب سایت اختصاصی بسادگی کسب و کارهای متوسط و کوچک را برای آنلاین شدن حمایت کرده و قادر به ارائه محصولاتشان در فضای وب می کند.

بیشتر بدانید
همدیگه Hamdige

زندگی اجتماعی دیجیتال

فاصله اجتماعی

زندگی دیجیتال

همدیگه Hamdige

مدل همدیگه

همدیگه Hamdige

امتیازات

امتیاز فردی از طریق الگوریتم‌های موازی به دست خواهد آمد. میزان خرید، معرفی دوستان و غیره منجر به افزایش آن خواهد شد.

فواید همدیگه

همدیگه Hamdige

وقت اون نرسیده با همدیگه باشیم؟

همه ما سخت در تلاشیم که زندگی بهتری داشته باشم. داشتن زندگی بهتر طبعا نیازمند تلاش و تحمل سختیهاست. با همدیگه بودن بهمون این فرصت رو میده در این راه دشوار از کمک هم استفاده کنیم و به هم کمک کنیم و با همدیگه بهتر از پس دشواری‌ها بربیایم.

همدیگه Hamdige
همدیگه Hamdige

اخبار و تازه ها

اخبار و تازه‌های همدیگه

اخبار و تازه ها